Циљ пројекта

Допринети побољшању ситуације рањивих група у Републици Србији, њиховој бољој запошљивости и интеграцији у друштво.

Специфични циљ

Смањити препреке притупу социјалним услугама и приступу тржишту рада најрањивијим категоријама становништва, кроз интегративни и иновативни приступ путем нових партнерстава.

Галерија слика

Okrugli sto 2

PEER REVIEW

Уводна конференција

Студијско путовање у Републику Словенију

0+

Партнера

0%

Позитивне повратне информације

0

Трајање пројекта

$0

Вредност пројекта

Очекивани резултати:

Мере

Идентификоване и тестиране ефикасне мере подршке за незапослена лица из осетљивих група, на основу прикупљања података и размене добре праксе са колегама из ЕаСИ земаља

Приступ

Побољшан приступ најугроженијих група тржишту рада, применом специфичног активационог микса и пружањем специфичних мера индивидуализоване подршке

Активација

Повећана активација и запошљавање најугроженијих група

Стратегија

Развијена стратегија за репликацију модела и проширење, укључујући развијене предлоге за унапређење политике

Сарадња

Побољшано коришћење постојећих мера јавне подршке у области запошљавања и социјалне заштите, као и мера за унапређење међусекторске сарадње на локалном нивоу.

Ниво

Успостављени нови механизми за интегративни приступ за подршку рањивим групама на националном и локалном нивоу

Координација

Побољшана координација између актера у социјалној заштити, запошљавању и другим релевантним областима.

Вести

Персонализоване услуге за бољу активацију